mpdc

Metropolitan Police Department
 

DC Agency Top Menu

Heat Emergency: A heat emergency is in effect for the District of Columbia. Find information on cooling centers.

Find a COVID Center Near You

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

MPD Mission Statement
This page contains information about MPD services for Vietnamese speakers.

Nhiệm vụ của Sở cảnh sát Thủ đô

Sở Cảnh sát Thủ đô Washington DC (MPD) có nhiệm vụ bảo vệ người dân và du khách qua các dịch vụ cảnh sát tốt nhất, họ làm việc có tư cách, thái độ tử tế, và quyết tâm đổi mới để hòa nhập con người, công nghệ và cách làm việc tiên tiến.