mpdc

Metropolitan Police Department
 

DC Agency Top Menu


Cold Emergency -The District's Cold Emergency Plan is currently active.

The Cold Emergency Plan is part of the 2015-2016 Winter Plan.

 

Latest News

 

Crime Data at a Glance

Body-Worn Cameras

Metropolitan Police Department

MPDC Logo
Connect With Us
300 Indiana Avenue, NW, Room 5059, Washington , DC 20001
Phone: (202) 727-9099
Fax: (202) 727-4106
TTY: 711
Email: mpd@dc.gov

Agency Performance

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DHCD services for Vietnamese speakers.


Cơ quan: Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) là tạo ra và duy trì cơ hội về nhà ở giá rẻ, phát triển kinh tế và hồi sinh các cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức tại thủ đô Washington DC.

Pages

Subscribe to mpdc RSS